A75451

STOJEĆI VENTIL ZA PIJAĆU VODU

TEHNIČKI PODACI

  • Stojeća montaža
  • Robusna konstrukcija
  • Puštanje vode na dugme

RADNI USLOVI ARMATURA

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
  • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter