PGDA7U2

ULOŽAK ZA VREMENSKE VENTILE 8-12 SEC

TEHNIČKI PODACI

  • Uložak za sve vremenske, sem ispirača na WC
  • Vreme zatvaranja 8-12 sekundi

RADNI USLOVI ARMATURA

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
  • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter