A0914

ISPUSNI VENTIL ZA PROPUSNE VENTILE

TEHNIČKI PODACI

  • Podesivni ispust 360o
  • Priključak 1/4"

RADNI USLOVI ARMATURA

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
  • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter