PZ1205

ZAPTIVAČ za navrtku 1/2" sa REGULATOROM PROTOKA max. 5 litara/min

NewsLetter