A635B

SIGURNOSNI VENTIL ZA BOJLER - MŽ

TEHNIČKI PODACI

  • Masivna konstrukcija
  • Baždaren na 9 bara

RADNI USLOVI ARMATURA

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
  • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter