A12012

PROPUSNI VENTIL

TEHNIČKI PODACI

  • Masivna konstrukcija
  • Kompresioni gornji deo sa masnom komorom 1/2"
  • Čelični rukohvat D.50mm

RADNI USLOVI ARMATURA

   • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
   • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
   • Minimalni radni pritisak: 1 bar
   • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
   • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter