PGDA755

Gornji deo, ventil sa dugmetom PODESIVO ZATVARANJE  0 - 55 sec.

TEHNIČKI PODACI

  • Automatsko vremensko zatvaranje
  • Vreme zatvaranja podesivo 0-55 sekundi
  • Mesingano dugme

RADNI USLOVI ARMATURA

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
  • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter