• Ventili
 • Pyblic +
 • Dugme
 • A75451

A75451

STOJEĆI VENTIL ZA PIJAĆU VODU

TEHNIČKI PODACI

 • Stojeća montaža
 • Robusna konstrukcija
 • Puštanje vode na dugme

RADNI USLOVI ARMATURA

 • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
 • Preporučeni radni pritisak: 3 bar
 • Minimalni radni pritisak: 1 bar
 • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
 • Preporučena temperatura vode:  60°C

NewsLetter